A A A

Strona główna

Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa,
tel/fax. 0-22 59 31 606
ptnw@sggw.pl

 

Bujatria - dział weterynarii zajmujący się chorobami bydła i innych przeżuwaczy. Bujatra - lekarz weterynarii zajmujący się leczeniem przeżuwaczy.

 


Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne

Zaprasza swych członków oraz sympatyków

na konferencję naukową,

która odbędzie się w dniu 26 czerwca (piątek) o godz. 10
w auli I im. prof. dr hab. Jana Gordziałkowskiego
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ( budynek 24, I piętro), ul. Nowoursynowska 159

Program

Otwarcie konferencji godz. 10.00

1.Prof. dr hab. Dariusz Bednarek, wykład pt.: ” Znaczenie zakażeń mykoplazmowych w aspekcie produkcyjności i zdrowotności bydła".godz.10.05

2.Prof. dr hab. Przemysław Sobiech, wykład pt.: "Wybrane problemy zdrowotne cieląt w okresie neonatalnym". godz. 10.40

3.Prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki wykład pt.: „Błędy laboratoryjne - przyczyną złego rozpoznania choroby”. godz.11.15

Dyskusja godz.11.50

Zakończenie konferencji godz.12.00

Przerwa na kawę godz.12.00-12.20

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego w pierwszym terminie o godz. 12.20, w drugim terminie o godz. 12.50.

1. Powitanie gości

2. Przedstawienie porządku Zebrania i jego akceptacja poprzez głosowanie.

3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz głosowanie.

4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja

7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej.

8. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

9. Wybory komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

10. Wybory nowego zarządu.

11. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.

12. Przyjęcie uchwał i wniosków.

13. Zamknięcie zabrania.

14. Obiad

 

Wszystkie Osoby zainteresowane przybyciem na konferencję i zebranie proszone są o zgłoszenie swego uczestnictwa z zaznaczeniem konferencja czy zebranie do dnia 10 czerwca 2015 r.- email: ptnw@sggw.pl

Organizatorzy: Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego